Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
2022 . 02 . 13
Z Barmanem na wypadzie. Po raz drugi.
2021 . 11 . 21
Nowe hobby.
2021 . 03 . 06
Kacper chciał wjechać na górę, ale bez nart nie ma to większego sensu.