Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Bączek w stolicy
2018 . 02 . 14
Zjazd Bayzlanderów w Warszawie.

(...) smutek zapanował w całym królestwie i przygnębienie okropne, bo się te dreblinki w magazynie kończyły. Sam wielki król zawołał księcia i mówi: bierz panie Bączek delegacje i wal pan do stolicy...