Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Francja: La Grotte de Thais
2014 . 08 . 29
Kilka krótkich migawek z podróży.