Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Francja: W drodze na Bastylię
2014 . 09 . 05
Kilka krótkich migawek z podróży.