Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
KGP 10/28: Wysoka
2022 . 02 . 13
Z Barmanem na wypadzie. Po raz drugi.