Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Krótko z Lyonu
2015 . 07 . 17
Kilka migawek z krótkiego pobytu w Lyonie.