Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Migawki z Sokołowska
2016 . 09 . 12
"Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze." To już po raz drugi.