Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Odwiedziny u starego przyjaciela
2012 . 07 . 14
Arek z siostrzenicą.