Rafał Story
Co się wydarzyło już nie wróci...
Wystawa biblijna
2016 . 05 . 13
Wystawa biblijna połączona z koncertem Bacha w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Katowicach.